JM Doctor - шаблон joomla Авто

Građevinski otpad

Kod izvođenja građevinskih radova i rekonstrukcija zgrada i ulica ostaje zemlja, pijesak i ostaci građevinskog materijala, koje treba ukloniti. Sve te i slične otpadne materijale ubrajamo u građevinski šut.

Kabasti otpad 

Komadi neupotrebljivog i starog pokućstva, istrošeni kućni aparat, hladnjaci, napuštena vozila, veća ambalaža, otpad od povremenih većih čišćenja podruma i tavana, veći napušteni predmeti i sl., predstavljaju danas značajnu količinu otpada.

Ovaj problem je posebno naglašen u poslijeratnom periodu, jer je u ratu uništen veliki broj automobila i drugih vozila, a istovremeno je u zemlju uvezeno mnogo starih automobila, namještaja i bijele tehnike, koji će se isto tako ubrzo naći na smetljištima.

Ova vrsta otpada zahtijeva poseban tretman pa i posebnu organizaciju prikupljanja.  

Kabasti otpad

Talog iz otpadnih voda i kanalizacije, septičkih jama i uličnih slivnika 

Krute tvari koje se sakupljaju u septičkim jamama, uličnim slivnicima, otpadnim vodama i kanalizaciji, moraju se redovno odstranjivati i tretirati zajedno sa ostalim čvrstim otpadom.

Budućom izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prečišćavanjem i gradske kanalizacije, pojavit će se povećana količina taloga i mulja kojeg će biti potrebno redovno uklanjati.