JM Doctor - шаблон joomla Авто

KP ’’KOMUS’’ a.d. Novi Grad je preduzeće od opšteg interesa za opštinu Novi Grad, čija je osnovna djelatnost "prikupljanje, obrada i deponovanje komunalnog  otpada". Pored osnovne, Preduzeće se bavi i drugim vrstama djelatnosti, i to:

-         održavanje ukrasnog bilja i zelenih površina;

-         vađenje kamena i pijeska;

-         reciklaža otpada;

-         poslove visokogradnje i niskogradnje;

-         trgovina na veliko i malo;

-         sanitarne, komunalne, pogrebne i druge vrste djelatnosti.

 Tokom svog dvadesetogodišnjeg poslovanja, preduzeće najveći dio prihoda ostvaruje na osnovu prikupljanja, transporta i deponovanja otpada sa područja opštine Novi Grad. Pored odvoza smeća, preduzeće značajna sredstva ubire od održavanja javne higijene grada, zelenila, parkova, te od izdavanja u zakup štandova na robnoj i zelenoj pijaci, a uz to posjeduje solidnu mehanizaciju za izgradnju i održavanje makadamskih puteva.