JM Doctor - шаблон joomla Авто

Ovim projektom planiramo proširenje usluga na teritoriji opštine kako na urbanom tako i na ruralnom dijelu, s tim da na urbanom dijelu planiramo proširenje usluga sa plastičnim kantama koje bi dodijelili sadašnjim a i budućim korisnicima  usluga, a na ruralnom dijelu sa kontejnerima od 5m³ koji bi bili postavljeni na određenim lokacijama(raskršćima) koji bi bili dostupni svim korisnicima na tom dijelu opštine.

Za urbani dio opštine je planirana nabavka 4000 kanti za 2000 korisnika (domaćinstava), zbog toga što se planira odvajanje komunalnog (mokrog) otpada i otpada za reciklažu (karton,papir,plastika), pa bi se po domaćinstvu djelile dvije kante za prikupljanje otpada.

Za ruralni dio grada se planira nabavka 20 kontejnera od 5m³ za prikupljanje otpada sa kojim bi smanjili divlja odlagališta koja se nalaze na tim područjima